Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 18/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
30 - 72852059
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Triết học, CNXH, Đảng

   Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN

Số trang: 37 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Mục lục

 

 
    

Trang

A. Phần mở đầu
    

1

B. Phần nội dung
    

3

I. Cơ sở lý luận về tuần hoàn và chu chuyển của tư bản
    

3

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tuần hoàn của tư bản
    

3

2. Ba hình thức tuần hoàn của tư bản
    

3

3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chu chuyển của tư bản
    

17

II. Sự vận dụng lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển của tư bản  đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
    

21

1. Sự vận dụng ở Việt Nam trước Đại hội VI ban chấp hành Trung ương Đảng 1986
    

21

2. Sự vận dụng ở Việt Nam từ Đại hội VI ban chấp hành TW Đảng 1986.
    

23

Kết luận
    

33

Tài liệu tham khảo
    

35

 

 

 

Các Tags thường tìm kiếm: nghien cuu tuan hoan va chu chuyen tu ban ; thực tiễn tuần hoàn và chu chuyển tư bản ; Tuan hoan và chu chuyen cua tu ban ; tuan hoan va chu chuye63n cua3 tu7 ban3 ; trinh bay ly thuyet cua ; ví dụ về tuàn hoàn tư bản ; y nghia ly thuyet tu ban ; ly thuyet ve tu ban ; Tuần hoàn chu chuyển của chủ nghĩa tư bản ; ly luan tuan hoan va chu chuyentu ban cua maclenin. ; y nghia cua tuan hoan va chu chuyen ; khai niem ve tuan hoan va chu chuyen tu ban ; ví dụ tuần hoàn tư bản ; cac vi du ve tuan hoan va chu chuyen tuan hoan ; trinh bay tuan hoan cua tu ban ; trìng bày chu chuyển của tư bản ; vi du ve tuan hoan va chu chuyen tu ban ; ví dụ chứng minh về sự chu chuyển tư bản ; ví dụ về tuần hoàn của tư bản ; tuần hoàn và chu chuyển tuần hoàn ; khai niem tuan hoan tu ban ; ví dụ chứng minh tuần hoàn và chu chuyển tư bản ; ví dụ chứng minh về tuần hoàn tư bản ; tuan hoan cua tu ban va chu chuyen tu ban ; slide tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

294 Trang
2

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

179 Trang
3

Vai trò của Nhà nước đối với phân phối thu nhập trong KTTT định hướng XHCN ở VN

155 Trang
4

Vai trò định hướng XHCNcủa NN đối với sự phát trỉên nền kinh tế VN

237 Trang
5

Kết quả và kinh nghiệm trong quá trình đảng bộ Tỉnh đăklăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật người dân tộc thiểu số

94 Trang
6

Quá trình lãnh đạo công tác phát triển khoa học và công nghệ của đảng bộ thành phố Hải phòng từ năm 2001 đến 2005

105 Trang
7

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

109 Trang
8

Công Tác Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Của Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Những Năm Đầu Thế Kỷ Xxi

113 Trang
1

Đề tài: "Nhận thức của sinh viên An ninh nhân dân về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh""

49 Trang
2

Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của VN ngày nay

20 Trang
3

Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

21 Trang
4

Học thuyết hình thái kinh tế XH với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn XHCN vào VN

19 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long