Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79173815
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Tư tưởng nhà nước của dân, do dân và vì dân theo Hồ Chí Minh

Số trang: 12 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

           Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đã được khai sinh với Bản Tuyên ngôn Độc lập đầy hào khí: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”…“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.

           Tuyên ngôn độc lập là áng hùng văn bất hủ, là kết tinh của truyền thống và lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc ta; là lời tuyên bố trịnh trọng, đanh thép trước thế giới về một chân lý lịch sử: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền hưởng tự do, độc lập”. Chân lý đó là “nước Việt Nam độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Với Cách mạng Tháng 8 thành công, một Nhà nước kiểu mới đã ra đời ở Đông Nam Á, Nhà nước của những người lao động, của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhà nước đó có sứ mệnh lịch sử cao cả động viên toàn dân tộc đem sức ta mà giải phóng cho ta; đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập vừa giành được, có sứ mạng đưa đất nước, dân tộc lên những đỉnh cao mới, hòa cùng nhịp bước của thời đại và mãi mãi trường tồn.

            Nhà nước ta, ngay từ những ngày đầu mới thành lập đã là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì dân, bao nhiêu quyền lực đều là của dân, chính quyền từ xã đến Trung ương đều do dân cử”. Và từ đó đến nay đều nhất quán một mục tiêu: xây dựng một chế độ nhà nước  dân chủ theo nguyên tắc “Toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Chính tính nhân dân sâu sắc đó, mục tiêu nhất quán đó cùng với tính pháp quyền vững chắc đã tạo nên sức mạnh vô địch của nhà nước ta để gánh vác những nhiệm vụ trọng đại mà thời đại và lịch sử giao phó. Có thể tự hào khẳng định rằng, từ Việt Nam dân chủ Cộng hòa đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiêu ngữ chung, xuyên suốt của Nhà nước ta vẫn là “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Và điều đó ngày càng được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay.

 

A -TƯ TƯỞNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN THEO HỒ CHÍ   MINH:

I.  Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động 

           Nếu vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền thì vấn đề cơ bản của chính quyền là ở chỗ nó thuộc về ai, phục vụ quyền lợi cho ai. Năm 1927, trong cuốn "Đường Kách Mệnh" bác chỉ rõ: "Chúng ta đã hy sinh làm kách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc." Sau khi giành độc lập, Người khẳng định, "nước ta là nước dân chủ, bao nhiều quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân...nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Đó là điểm khác nhau giữa Nhà nước ta với nhà nước bóc lột từng tồn tại trong lịch sử.

a) Nhà nước của dân

            Tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.Nhất quán với tư tưởng ấy suốt 24 năm  làm chủ tịch nước,hai lần làm trưởng ban soạn thỏa hiến pháp năm 1946, 1959 Hồ Chí Minh đã thể hiện trên thực tế.

            Điều 1 Hiến pháp 1945: “Nước Việt Nam là nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt giống nòi, gái trai, giàu nghèo, tôn giáo”.

             Điều 32 Hiến pháp 1946: …Những việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết.

            Đây chính là chế độ dân chủ trực tiếp và trưng cầu dân ý ở Việt Nam quan điểm này thể hiện bản chất dân chủ của nhà nước. Nhân dân ủy quyền cho đại diện quyền lợi ý chí của mình, thì hệ quả tất yếu là nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước, cử tri bầu ra các đại biểu và ủy quyền cho các đại biểu bàn bạc các vấn đề quốc kế dân sinh, nhưng cũng có quyền bãi miễn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân nếu họ không xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long