Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 30/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79371917
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Kinh tế đầu tư

   Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) với phát triển kinh tế VN

Số trang: 43 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU    1
PHẦN II: NỘI DUNG    3
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA FDI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ    3
I. Lý luận về phát triển kinh tế    3
1. Các khái niệm cơ bản.    3
1.1Khái niệm về tăng trưởng kinh tế    3
1.2. Khái niệm về phát triển kinh tế.    3
1.3 Khái niệm về phát triển bền vững.    3
2.Mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế.    3
II. Vai trò của FPI với phát triển kinh tế.    4
1.Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.    4
1.1. Khái niệm và đặc điểm của FDI.    4
1.1.1. Khái niệmvà nguồn vốn của đầu tư trực tiếp nước ngoài.    4
1.1.2.Đặc điểm của FDI.    4
1.2.Các hình thức đầu tư  trực tiếp nước ngoài.    4
1.3. Lợi thế và bất lợi của đầu tư trực tiếp nước ngoài.    5
1.3.1 Lợi thế.    5
1.3.2. Bất lợi.    5
2.Vai trò của FDI với phát triển kinh tế.    6
2.1. Tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế.    6
2.1.1. FDI bổ sung vốn cho nền kinh tế.    6
2.1.2. FDI thúc đẩy hoạt động thương mại tạo hành lang cho hoạt động xuất khẩu và tiếp cận nhanh nhất với thị trường thế giới.    7
2.1.3. FDI góp phần nâng cao năng lực cho nước chủ nhà.    7
2.2. FDI góp phần tái cấu trúc nền kinh tế.    8
2.3. FDI tạo thêm việc làm, góp phần nâng cap trình độ chuyên môn và quản lý cho người lao động.    8
III. Kinh nghiệm của một số nước trong việc thu hút và sử dụng FDI.    9
1. Kinh nghiệm từ Malaixia:    9
2. Kinh nghiệm thu hút vốn FDI của Trung Quốc.    10
Chương II: Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế việt nam    12
I.Chính sách thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài.    12
1. Sự phát triển nhận thức và quan điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài.    12
2.Môi trương đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.    14
2.1.Sự ổn định về kinh tế vĩ mô.    14
2.2. Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư FDI.    15
2.3. Xây dựng kết cấu hạ tầng.    16
II.Thực tế huy động và sử dụng vốn FDI tại Việt Nam.    17
1.Những đóng góp bước đầu    17
1.1. Kết quả thu hút vốn ĐTNN.    17
1.2. Tình hình thực hiện dự án.    20
1.3 Công tác xúc tiến đầu tư.    21
1.4. Công tác thẩm định dự án.    21
III. Tác động của FDI với phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.    22
1. Những tác động tích cực.    22
1.1. FDI với tăng trưởng kinh tế.    22
1.1.1.FDI tác động tới đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực sản xuất.    22
1.1.2. FDI bổ sung nguồn vốn cho nền kinh tế và hoàn thiện thể chế tiền tệ, ngoại hối.    22
1.1.3. FDI góp phần mở rộng quy mô, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu.    23
1.2. FDI với cơ cấu kinh tế.    23
1.3. FDI với cơ cấu xã hội.    25
1.3.1.FDI tác động tới nguồn nhân lực và tạo thu nhập cho người lao động.    25
1.3.2. FDI đối với hệ quả kinh tế xã hội.    25
2. Những mặt  hạn chế.    26
2.1. Sự phụ thuộc vào vốn, kỹ thuật và mạng lưới tiêu thụ hàng hoá.    26
2.2. Có thể tiếp nhận kỹ thuật không thích hợp.    26
2.3 Sự can thiệp bất lợi vào nên chính trị Việt Nam.    27
2.4. Có xu hướng đẩy nhanh các doanh nghiệp trong nước đi vào con đường phá sản.    27
2.5. Gây ra ô nhiễm môi trường.    28
Chương  III: Giải pháp nâng cao vai trò của FDI với phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam    29
I.Định hướng, mục tiêu thu hút và sử dụng FDI.    29
1. Những định hướng và mục tiêu chính.    29
1.1.Những căn cứ để xây dựng mục tiêu.    29
1.2. Các  mục tiêu chủ yếu.    30
1.2.1. Ước thực hiện 4 năm 2001-2004.    30
1.2.2. Dự báo năm 2005.    30
2. Một số thuận lợi, khó khăn và thách thức.    31
2.1. Thuận lợi.    31
2.2. Khó khăn và thách thức.    31
II.  Giải pháp đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả FDI    32
1. Tiếp tục giữ vững ổn  định về chính trị, xã hội.    32
2. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế và hệ thống pháp luật có liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.    32
3. Xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể về đầu tư của cả nước, của từng khu vự và địa phương, của từng nghành; công bố danh mục dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài, phát triển hệ thống thông tin xúc tiến đầu tư gắn với chương trình đầu tư và các đối tác cụ thể.    33
4. Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện các chính sách về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo môi trường thông thoáng về tài chính, đảm bảo tính rõ ràng, đơn giản, ổn định trong chính sách tài chính với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.    33
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.    35
6. Cần chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của cách mạng khoa học-công nghệ và của các doanh nghiệp FDI.    36
PHẦN III: KẾT LUẬN    37
TÀI LIỆU THAM KHẢO    39

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long