Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79176483
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước

Số trang: 10 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP <CNH-HĐH> ĐẤT NƯỚC

Ngày nay, nguồn lực con người đang được thừa nhận là quan trọng và quyết định nhất trong các nguồn lực và nó được đặt ở các vị trí trọng tâm trong  chiến lược phát trển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Nhiều nước vốn xuất phát từ những điều kiện kinh tế thấp kém, lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thậm chí còn lạc hậu hơn Việt Nam hiện nay nhưng đã đạt đươc tôc độ cao trở thành một nước có nền kinh tế phát triển là nhờ biết phát huy và sử dụng tốt nhân tố con người. Đất nước ta đã và đang tong thời kì đi lên CNH, HĐH đất nước. Hội nghị Ban Chấp Hành trung ương Đảng lần thứ 7 khoa' VII đã xác định mục tiêu tổng quát của CNH, HĐH là cải biến nền kinh tế đát nước thành một nền kinh tế Công Nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại có cơ cấu kinh tê hợp lí  quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp vơi trình độ phát triển sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao. Quôc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh,  xã hội công bằng văn minh.
Đất nước ta có ruộng đất canh tác bình quân đầu ngươì thuộc loại thấp nhất thế giới, tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng, phong phú song trữ lượng  không lớn như nhiều nước khác cơ sở vật chất còn rất lạc hậu và nguồng vốn trong nước còn rất hạn chế. Vì thế xét đến cùng để đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại có nền kinh tế phát triển trong vòng 10 đến 20 năm nước ta chỉ còn con đường là tiến thẳng vào khoa học và công nghệ hiện đại, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng phái huy năng lực nội sinh của đất nước và con người chính là nguồn năng lực quý giá và lớn nhất của nước ta hiện nay.
Nói tới con người ta thấy trong toàn bộ sự phát triển con ngườn luôn tồn tại với hai tư cách: vừa là chu thể vừa là đối tượng.Là chủ thể con người thực hiện sư phát  triển xã hội mà trước hết là phát triển lực lợng sản xuất; là đối tượng con người hưởng thụ những thành quả của sự phát triển đó. Không có con người thì không có sự hưởng thụ những thành quả của sự phát triển đó. Không có con người , thì không có sự hưởng thụ cũng như không có sự cống hiến nghĩa là không có sự phát triển. Dĩ nhiên giả thiết đó là không thể có được nhưng nó cho thấy một điều: trong tất cả những gì có thể nói được  về sự tiến hoá và phát triển của lịch sử thế giới con người là trung tâm.
Hơn nũa vị trí trung tâm đó được đảm bảo bằng hai vế, cống hiến và hưởng thụ nói cách khác nêu đã thừa nhận vị trí trung tâm cuả con người thì phải luôn luôn chú ý thích đáng đến cả sự cống hiến và hưởng thụ của con người không phải chú ý đến theo kiểu tình cảm đạo đức chung chung mà mà cần có một sự nghiên cứu khoa học một sự phân tích và và thẩm định bằng thực tế soi sáng bằng những thành tựu khoa học mới nhất. Trong những năm gần đây đồng thời với việc nói đến chiến lược kinh té- xã hội  con người. thực ra đấy không phải là hai vấn đề tách rời nhau hay song song nhau dẫu cho quan niệm như thế cũng là thể hiện đến một mức độ nhất định sự coi trọng nhân tố con người mà là hai cách nói của cùng một nội dung phát triển đất nước .        Chúng ta của sự nghiệp cách mạng đã gặp những câu nói rất cô đọng, rất khái quát thể hiện nhận thức, tư tưởng vững chắc đó như: "Mục tiêu cuối cùng của và cao nhất là nhằm vào con người, vì con người" "Yếu tố phát trển con người là yếu tố phát triển của mọi sự phát triển ". Chiến lược phát triển kinh tế thực chất là chiến lược phát triển con người cụ thể hơn, một câu nói của cố vấn Võ Văn Kiệt Nguyên thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam "Muốn xây dựng kinh tế phải có con người được đào tạo trong môi trường văn hoá lành mạnh" Nhiều nhà lí luận khẳng định:"Khoa học kĩ thuật dù mạnh mẽ đên đâu nó chứng tỏ sức mạnh to lớn như thế nào thì cũng không thể đẩy con người ra ngoài quá trình sản xuất xã hội nói chung mà chỉ thay thế những hoạt động lao động nặng nhọc giúp con người có điều kiện tốt hơn để học tập, nghiên cứu phát triển trí tuệ". Phải thấy rằng KH_KT trước hết là sản phẩm của hành động nhận thức và phát triển tri tuệ của con người còn một mặt phát huy trí tuệ sử dụng KH_KT để cải tạo đối tượng lao động vừa khai thác vừa bảo vệ tài nguyên, làm ra sản phẩm tinh thần và vật chất nhưng mặt khác  KH_KT cũng chính là phương tiện để con người phát triển hoàn thiện bản thân với tư cách là một lực lượng sản xuất đặc biệt. Hai mặt đó gắn bó chặt chẽ  với nhau  trong con người bảo đảm cho quá trình tiến lên của chính con người và cũng là của lược lượng sản xuất. Nói chính xác hơn thì trong thời đại của Cách mạng khoa học kĩ thuật lực lượng sản xuất càng phát triển mạnh thì vai trò của con người ngày càng được đề cao.
Ngày nay, Việt Nam đang trong qúa trình khắc phục hậu quả của của cuộc chiến tranh lâu dài đưa đất nước bước vào thời kì mới thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để xây dựng Việt Nam thành nước XHCN giàu mạnh văn minh nhanh chóng đuổi kịp các nước khác trên thế giới. Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Trong một bài phát biểu đồng chí cố vấn Đỗ Mười đã nói "Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, phát triển kinh tế xã hội , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc HCN. Đất nước ta có giàu mạnh hay không, dân tộc ta vào thế kỉ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, chế độ XHCN ở Việt Nam có được củng cố và bảo vệ vững chắc hay không phần lớn tuỳ thuộc vào thanh niên Việt Nam ta...". Muốn xây dựng đất nước ta thành một nước XHCN giàu mạnh và văn minh chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành CNH, HĐH. Đó là tất yếu đối vơi những nước có nền kinh tế lạc hậu qúa độ lên chủ nghĩa xã hội như nước ta. Cac Mac nói "Một xã hội chỉ phát triển cao với một nền đại CN". Chúng ta  có xuất phát thấp hơn nhiều so với các nước khác. Do đó muốn làm được một sự "Thần kì” như của nền kinh tế Nhật Bản thi chúng ta phải đi tắt, phải đón đầu lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, phát huy năng lực nội sinh của đất nước. Chúng ta phải kiên quyết đoạn tuyệt với những thứ công nghiệp lạc hậu.Bởi vì " Khoa học công nghiệp đã trở thành vấn đề sống còn với sự phát triển KT-XH củng cố quốc phòng anh ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể chuyển giao được khoa học kĩ thuật hiện đại, tiếp cận được các các tri thứ KH mới của thế giới? Điều đó  phụ thuộc hoàn toàn vào con người Việt Nam chúng ta. Con người với vốn tri thức, kinh nghiệm, tinh thần năng động sáng tạo được xem như là hạt nhân của lực lượng sản xuất, là yếu tố đồng nhất, cách mạng nhất thúc đẩy, lực lượng sản xuất phát triển mà trong điều kiện hiên nay KH và CN đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Do đó chúng ta có thể khẳng định rằng:

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long