Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79389519
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Triết học, CNXH, Đảng

   Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Số trang: 42 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Phần I   
LỜI NÓI ĐẦU


Trong lịch sử phát triển kinh tế của thế giới bất cứ nhà nước nào cũng có vai trò kinh tế. Song ở mỗi xã hội nhất định vai trò kinh tế của nhà nước có những biểu hiện khác nhau. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế thế giới vận hành theo cơ chế thị trường thì vai trò kinh tế  của nhà nước lại càng quan trọng hơn. Ở mỗi xã hội nhất định vai trò kinh tế của nhà nước cũng có những biểu hiện khác nhau.
Lịch sử phát triển kinh tế thị trường của các nước đã thể hiện một tính quy luật là : Một mặt kinh tế thị trường tạo ra những động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển cả về kinh tế, xã hội. Mặt khác nó cũng tạo ra rất nhiều hậu quả tiêu cực cả về kinh tế lẫn xã hội nên phải có định hướng chính trị theo quan điểm lợi ích của giai cấp nắm quyền lãnh đạo, điều khiển nền kinh tế đó. Do vậy, nghiên cứu vai trò kinh tế của nhà nước là một đề tài rất có ý nghĩa trong lí luận cũng như trong thực tiễn.
Đối với nước ta trong một vài năm gần đây, nền kinh tế mới chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế thì nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng, rất cần thiết và không thể thiếu được. Chính vì vậy đề án này sẽ trình bầy về : “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Với mục đích đó đề án này giải quyết một số vấn đề về tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế, các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường  theo định hướng XHCN ở Việt Nam, mục tiêu, chức năng quản lý của nhà nước và một số biện pháp nhằm đổi mới tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước của nước ta hiện nay.
PHẦN II
NỘI DUNG


I. Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế
1. Các quan điểm về nhà nước trong lịch sử
Từ thời cổ đại, người ta đã nghiên cứu các vấn đề kinh tế. Các nhà tư tưởng trong xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay CNTB đã trình bày nhiều tư tưởng kinh tế trong các tác phẩm của mình. Bài viết này chỉ đề cập đến những quan điểm về nhà nước với ba đại diện Adam Smith, PA Samuelson và Mác - Lênin.
Adam Smith (1723 - 1790) tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân sự giàu có của các dân tộc” (1776). Điểm xuất phát trong phân tích kinh tế của ông là nhân tố “ con người kinh tế ”. Theo ông loài người là một liên minh trao đổi. Thiên hướng trao đổi là một đặc tính vốn có của con người tồn tại vĩnh viễn cũng như loài người tồn tại vĩnh viễn. Trong khi trao đổi sản phẩm và lao động cho nhau, phục vụ lẫn nhau thì con người bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Mỗi người chỉ biết tư lợi, chỉ thấy tư lợi và làm theo tư lợi. Song khi chạy theo tư lợi thì có một “bàn tay vô hình” buộc “người kinh tế” đồng thời thực hiện một nhiệm vụ không nằm trong dự kiến là đám ứng lợi ích xã hội và đôi khi họ còn đáp ứng lợi ích xã hội tốt hơn ngay cả khi họ có ý định làm điều đó. “Bàn tay vô hình” đó chính là các quy luật kinh tế khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành động của con người. Ông gọi hệ thống các quy luật kinh tế khách quan đó là trật tự tự nhiên. Ông chỉ ra các điều kiện cần thiết để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động là phải có sự tồn tại và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá, nền kinh tế phát triển trên cơ sở tự do kinh tế, tự do mậu dịch. Quan hệ giữa người với người là quan hệ phụ thuộc về kinh tế. Theo ông chỉ có CNTB mới là xã hội có điều kiện như vậy, vì vậy CNTB là một xã hội bình thường được xây dựng trên cơ sở tự nhiên, còn các xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến là những xã hội không bình thường. Từ đó ông cho rằng nhà nước không can thiệp vào kinh tế. Theo ông nhà nước có các chức năng là bảo vệ quyền sở hữu tư bản, đấu tranh chống kẻ thù bên ngoài, chống phần tử tội phạm trong nước. Đôi khi nhà nước có nhiệm vụ kinh tế khi nhiệm vụ này vượt quá sức của một doanh nghiệp như xây dựng đường xá, đào sông, xây dựng các công trình lớn khác. Ông cho rằng “quy luật kinh tế là vô địch, mặc dù chính sách kinh tế có thể kìm hãm hay thúc đẩy sự hoạt động của quy luật kinh tế”.
P.A Samuelson đại diện cho trường phái chính hiện đại, chủ trương phát triển kinh tế phải dựa vào cả “hai ban tay” là cơ chế thị trường và nhà nước. Ông cho rằng điều hành một nền kinh tế không có cả chính phủ lẫn thị trường cũng như định vỗ tay bằng một bàn tay. Nói đến cơ chế thị trường là phải nói đến cung cầu hàng hoá đó là sự khái quát của hai lực lượng người bán và người mua trên thị trường. Sự biến động giá cả đã làm cho trạng thái cân bằng cung cầu thường xuyên biến đổi và đó chính là nội dung quy luật cung cầu hàng hoá. Kinh tế thị trường phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh do các quy luật kinh tế khách quan chi phối theo nguyên lý “ bàn tay vô hình”.
Cơ chế thị trường đảm bảo cho nền kinh tế vận động một cách bình thường thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế tạo ra thành tựu kinh tế to lớn mà các nền kinh tế trước đây không thể nào đạt tới được. Nhưng “bàn tay vô hình" đôi khi cũng đưa nền kinh tế tới những sai lầm. Đó cũng chính là khuyết tật của hệ thống kinh tế thị trường. Những khuyết tật này có thể là do tác động bên ngoài gây nên như : ô nhiễm môi trường hoặc là những thất bại thị trường do tình trạng độc quyền phá hoại cơ chế tự do cạnh tranh hoặc là những tệ nạn như khủng hoảng, thất nghiệp lạm phát. Và cuối cùng là sự phân phối thu nhập bất bình đẳng do hệ thống thị trường mang lại. Để đối phó với những khuyết tật của cơ chế thị trường, các nền kinh tế hiện đại phối hợp giữa “bàn tay vô hình “ với “ bàn tay hữu hình" của thuế khoá, chi tiêu và luật lệ của chính phủ. Theo ông, chính phủ có 4 chức năng chính trong nền kinh tế thị trường:
    - Thứ nhất, chính phủ thiết lập khuôn khổ pháp luật. Ở đây, chính phủ đề ra các qui tắc trò chơi kinh tế mà các doanh nghiệp, ngưi tiêu dùng và cả bản thân chính phủ cũng phải tuân thủ. Điều này bao gồm qui định về tài sản, các qui tắc về hợp đồng và hoạt động kinh doanh, các trách nhiệm tương hỗ của các liên đoàn lao động, ban quản lý và các luật lệ để xác định môi trường kinh tế.
    - Thứ hai, chính phủ sửa chữa những thất bại của thị trường để nó hoạt động có hiệu quả. Chính phủ không thể coi mọi hoạt động của độc quyền là tất yếu. Chính phủ cần đưa ra các luật chống độc quyền và luật kinh tế để tăng hiệu lực của hệ thống thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Ngoài ra, những tác động bên ngoài cũng dẫn đến tính không hiệu quả của hoạt động thị trường đòi hỏi nhà nước phải can thiệp. Chính phủ còn phải đảm nhiệm sự sản xuất hàng hoá công cộng và đưa ra các chính sách về thuế khoá.
    - Thứ ba, chính phủ đảm bảo sự công bằng. Chính phủ cần thiết phải thông qua những chính sách để phân phối lại thu nhập. Công cụ quan trọng nhất của chính sách này là thuế luỹ tiến, đánh thuế người giàu theo tỷ lệ thu nhập lớn hơn người nghèo. Bên cạnh thếu phải có hệ thống hỗ trợ thu nhập dể giúp cho người già, người mù, người tàn tật, người phải nuôi con và bảo hiểm thất nghiệp cho người không có công ăn việc làm.
    - Thứ tư, chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô bằng quyền lực về kinh tế và tài chính để tác động đến sản lượng việc làm và lạm phát. Quyền lực về tài chính của chính phủ là quyền đánh thuế và chi tiêu. Quyền lực về tiền tệ bao gồm quyền điều tiết về tiền tệ và hệ thống ngân hàng để xác định mức lãi suất và điều kiện tín dụng.
Mác-Lênin cho rằng nhà nước không phải là cái bẩm sinh sẵn có mà nó xuất hiện gắn liền với sự xuất hiện của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, sản xuất hàng hoá, giai cấp và đấu tranh giai cấp. Nhà nước là kiểu tổ chức xã hội có giai cấp. Nó là một bộ máy, một hệ thống tổ chức chặt chẽ tác động vào mọi mặt đời sống xã hội do giai cấp thống trị lập ra và nhằm hợp pháp hoá và củng cố sự áp bức của chúng đối với quần chúng nhân dân lao động. Xét theo khía cạnh kinh tế Các Mác coi quyền lực nhà nước như  ” vai trò bà đỡ cho xã hội cũ thai nghén xã hội mới”. Ở các thời kì khác nhau, ở các chế độ xã hội khác nhau, do tính chất nhà nước khác nhau nên vai trò và chức năng kinh tế của nhà nước cũng có biểu hiện khác nhau. Bằng sự phân tích lôgích Mác-Ănghen chỉ phác họa chức năng kinh tế của nhà nước chủ yếu là “biến các tư liệu sản xuất thành sở hữu nhà nước”. Chỉ đến sau này Lênin với tư cách là người trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng xã hội mới, thì vai trò và chức năng kinh tế của nhà nước mới được nói đến nhiều hơn.
Như vậy, lịch sử chỉ ra rằng bất cứ một xã hội nào nhà nước đều có vai trò kinh tế nhất định, vai trò đó có quan trọng hay không còn phụ thuộc vào giai cấp cầm quyền và sự điều tiết của các quy luật kinh tế.
2.Vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước
Nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường từ cơ chế tập chung bao cấp cạnh tranh tuy mới về mặt nhận thức cũng như mặt thực tiễn nhưng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Do đó, cần phải được khuyến khích. Mặt khác, cạnh tranh nếu để phát triển tự phát sẽ không tránh khỏi xu hướng có thể dẫn tới cạnh tranh ngày càng không đẹp, không lành mạnh.
a. Những ưu khuyết tật của kinh tế thị trường
ã    Ưu điểm :
Trước hết cơ chế thị trường kích thích việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ xã hội sản xuất cả theo chiều rộng và chiều sâu. Kinh tế thị trường lấy lợi nhuận siêu ngạch làm động lực hoạt động. Động lực này đòi hỏi các doanh nghiệp thường xuyên hạ thấp chi phí lao động cá biệt xuống thấp hơn lao động xã hội cần thiết. Điều này đòi hỏi phải nâng cao năng suất lao động trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới của khoa học kĩ thuật công nghệ.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long