Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79187743
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Triết học, CNXH, Đảng

   Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường XHCN ở nước ta hiện nay

Số trang: 19 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mục lục
 Mục lục    
A .Đặt vấn đề    
B . Nội dung
1.  Tính tất yếu khách quan quản lý vĩ mô của nhà nước với nền kinh tế   
1.1   Khái niệm về vai trò kinh tế của Nhà nước    
1.2   Tính tất yếu khách quan  quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế   
1.2.1 Cơ chế thị trường và sự tồn tại của nó   
1.2.2    Những khuyết tật của cơ chế thị trường   
1.2.3    Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường     
2.   Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta    
    2.1 kinh tế thị trường , quá trình và tính tất yếu tồn tại kinh tế thị trương định hướng XHCN ở nước ta   
    2.2  Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường   
2.2.1 Mục tiêu của CNXH   
2.2.2 Đặc trưng cơ bản của KTTT định  hướng XHCN ở Việt Nam   
   2.3  Sự khác nhau giữa kinh tế thị trường XHCN , KTTT định hướng XHCN và KTTT TBCN   
3.   Các mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước   
   3.1 Một số nước phát triển   
   3.2 Quan điểm về quản lý kinh tế vĩ mô cua Nhà nước ở Việt Nam   
        3.2.1  Nội dung    
3.2.2    Mục tiêu    
3.2.3    Chức năng   
3.2.4    Các công cụ thực tiễn   
4.   Một số giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam   
4.1    Thực trạng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước Việt Nam   
4.2    Giải pháp   
        4.2.1  Hoàn thiện hệ thống pháp luật và các công cụ quản lý vĩ mô khác của Nhà nước   
        4.2.2  Hoàn thiện bộ máy Nhà nước, nâng cao trình độ , năng lực đội ngũ CB , CC Nhà nước trong quản lý kinh tế   
        4.2.3  Nâng cao hiệu quả ng và vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp Nhà nước    11
C. Kết luận    
D. Danh mục tàI liệu tham khảo    


                                                     A. Đặt vấn đề

   Ngày nay không có một quốc gia nào dù là chưa công nghiệp hóa hay đã ở thời kì hậu công nghiệp hóa mà không có sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế theo rất nhiều lý do khác nhau . Tất nhiên mức độ can thiệp của Nhà nước là rất khác nhau và dường như không có mối tương quan trực tiếp giữa mức độ đó với tốc độ tăng trưởng kinh tế .
Nền kinh tế thị trường và cơ chế thị trường không làm giảm nhẹ sự quản lý của Nhà nước . Vấn đề là phương thức quản lý của Nhà nước như thế nào để vận dụng đầy đủ các quy luật về yêu cầu khách quan của bản thân nền kinh tế thị trường. Đảng ta chủ trương xây dựng “ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường , có sựu quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” . Tư tưởng cơ bản trong chủ trương này là kết hợp tất cả các ưu thế của cơ chế thị trường , sự thống nhất thể chế và phương hướng hành động từ một trung tâm thông qua quản lý của Nhà nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa về nâng cao phúc lợi xã hội và phân phối công bằng hơn thu nhập giữa các nhóm xã hội .
   Chính nhờ chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường XHCN ở nước ta hiện nay đã khiến nước ta năm 2003 tăng trưởng kinh tế 7.2% đứng thứ 2 trên thế giới về tốc độ tăng trưởng , trở thành một nước an tòan ổn định cho các nhà đầu tư trong khi tình hình thế giới có nhiều biến động và bất ổn. Mặc dù vậy xét một cách công bằng bên cạnh những thành công đó , chúng ta cũng còn có rất nhiều mặt yếu kém trong chức năng kinh tế của Nhà nước mà chưa khắc phục được .
   Vì vậy để có thể đuổi kịp các nước phát triển trên thế giới , nâng cao mức sống cho nhân dân , Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục hơn nữa nâng cao và hoàn thiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế , Đây không phải là vấn đề mới nảy sinh nhưng nó lại là vấn đề bức xúc khó giải quyết bởi nó liên quan tới một Nhà nước cũng như một thể chế kinh tế - chính trị – xã hội mà nước ta đang theo đuổi. Cũng bởi chính tầm quan trọng của vấn đề vừa nêu , em xin chọn đề tài “ Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường XHCN ở nước ta hiện nay “  Đề tài bao gồm bốn phần chính đó là : 
 . Tính tất yếu khách quan quản lý vĩ mô của nhà nước với nền kinh tế
 . Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 . Các mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước
 . Một số giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
    Trong quá trình thực hiện đề tài trên , do thời gian nghiên cứu có hạn mặt khac trình độ hiểu biết còn hạn chế , còn có những vấn đề đang dược nghiên cứu , nếu có gì sai sót em xin được sự đóng góp chỉ bảo của thầy cô và người đọc . Em xin chân thành cảm ơn .
    
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long