Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79409500
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Triết học, CNXH, Đảng

   Vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào việc xây dựng & phát triển nền KTTT định hướng XHCN

Số trang: 23 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
A-ĐẶT VẤN ĐỀ:
 I.QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỤ THỂ:
        Quan điểm lịch sử cụ thể hình thành dựa trên cơ sở nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.
1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật:
        Nội dung nguyên lý mọi sự vật hiện tượng của thế giới tự nhiên ,xã hội ,tư duy đều nằm trong mối liên hệ biện chứng với nhau , tác động qua lại lẫn nhau,ràng buộc nương tựa quy định lẫn nhaulàm tiền đề cho nhau phát triển.Mối liên hệ này chẳng những diễn ra ở mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên,trong xã hội,trong tư duy và còn diễn ra giữa các mặt các yếu tố,các quá trình của mỗi sự vật và hiện tượng.Mối liên hệ của sự vật ,hiện tượng trong thế giới đa dạng ,nhiều vẻ có mối liên hệ bên trong và mối liên hệ bên ngòai,mối liên hệ chủ yếu và mối liên hệ thứ yếu,mối liên hệ tất nhiên và mối liên hệ ngẫu nhiên,mối liên hệ bản chất và mối liên hệ không bản chất,mối liên hệ chung bao quát  tòan bộ thế giới và mối liên hệ riêng bao quát một lĩnh vực.
2.Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật:
       Nội dung nguyên lý mọi sự vật hiện tượng của thế giới đều không ngừng biến đổi và chuyển hóa lẫn nhau,cái mới kế tiếp cái cũ,giai đọan sau kế tiếp giai đọan trước tạo thành quá trình phát triển tiến lên mãi mãi.Quá trình này diễn ra theo hình xóay ốc.Phát triển là khuynh hướng chung thống trị thế giới
        Nguồn gốc, nguyên nhân của sự phát triển là quá trình giải quyết mâu thuẫn liên tục trong bản thân sự vật.Cách thức của sự phát triển là sự thay đổi dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại .Khuynh hướng của sự phát triển là đi từ tháp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp,từ kém hòan thiện đến hòan thiện.Sự phát triêrn chỉ bộc lộ ra khi so sánh các hình thúc tồn tại của sự vật ở các thời điểm khác nhau trên trục thời gian quá khứ-hiện tại-tương lai.
3.Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể:
     Quan điểm lịch sử có 3 yêu cầu
        Thứ nhất khi xem xét cải biến sự vật phải đặt nó trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể của nó phải phân tích xem những điều kiện không gian ấy có ảnh hưởng như thế nào đến tính chất, đặc điểm của sự vật.
        Thứ hai khi nghiên cứu một lý luận, một luận điểm khoa học nào đó cần phải phân tích nguồn gốc xuất xứ,hòan cảnh làm nảy sinh lý luận đó.Có như vậy mới đánh giá đúng giá trị và hạn chế của lý luận đó
        Thứ ba khi vận dụng một lý luận nào đó vào thực tiễn phải tính  đến điều kiện cụ thể của nơi được vận dụng
   II.  TẠI SAO PHẢI VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỤ THỂ VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN:
         Sau khi hiệp định Giơnevơ được kí kết, nước ta tạm thời chia làm hai miền.Miền Bắc bước vào thời kì quá độ đi lên CNXH,trong khi đó miền Nam vẫn tiếp tục đấu tranh giải phóng đất nước.Trước thực trạng đất nước bị chia cắt, vừa xây dựng CNXH vừa đấu tranh giăi phóng miền Nam,Đảng ta đã đề ra cơ chế quản lý điều hành nền kinh tế theo mô hình cơ chế kinh tế kế họach còn gọi là cơ chế bao cấp.Sau khi miền Nam hòan tòan giải phóng(1975)cả nước đi lên CNXH, mô hình kinh tế kế họach tập trung ở miền Bắcđược áp dụng trên phạm vi cả nước.Trong điều kiện chiến tranh thì cơ chế quản lý kinh tế bao cấp vận hành có hiệu quả,nhưng lúc này cơ chế bao cấp bộc lộ những khiếm khuyết không thể thích nghi.Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển kinh tế Nhà nước đã đầu tư khá lớn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp,có xu hướng giảm sút,trì trệ và bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hỏang,lạm phát cao,các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ kéo dài,đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.Trong khi nguồn viện trợ không hòan lại của các nước XHCN (Liên Xô và Đông Âu) không còn nữa,đồng thời do khó khăn về kinh tế cưa các nước XHCN nên nguồn vốn vay từ các nước này(chủ yếu là từ Liên Xô)ngày càng giảm sút.Trong khi đó Mĩ tiếp tục bao vây cấm vận kinh tế, ngăn cản Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế.Trong khi đó các nước XHCN ở Đông Âu lâm vào khủng hỏang rồi sụp đổ,thị trường hàng hóa các đối tác kinh tế làm ăn cưa ta bị thu hẹp.Từ thập kỉ 80 tòan cầu hóa là hiện tượng nổi bật và là xu thế khách quan của nền kinh tế thế giới.Mỗi nước trong quá trình phát triển không thể tách rời sự tác động của thị trường khu vực và thế giới.Liên kết kinh tế và hội nhập trở thành xu thế tất yếu của thời đại. Trong bối cảnh đó Việt Nam phải có sự điều chỉnh để thích nghi với xu hướng chung cưa thế giới vì thế Việt Nam chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN là điều tất yếu.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long