Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79211189
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Vận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề thực hiện công cuộc CNH - HĐH ở VN hiện nay

Số trang: 22 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI NÓI ĐẦU
Năm 1986 trở về trước nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu, khủng hoảng trầm trọng kéo dài, mức sống nhân dân thấp.
Đứng trước bối cảnh đó con đường đúng đắn duy nhất để đổi mới đất nước là đổi mới kinh tế. Từ 1986 , vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác Lênin và nhận thức rõ về thực trạng đất nước Đảng ta đã có những chủ chương đúng đắn thể hiện trong các văn kiện đại hội Đảng từ đại hội Đảng VI đến đại hội Đảng IX làm kim chỉ nam cho sự nghiệp giải phóng xã hội, phát triển con người xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
Đường lối đó được thực hiện mười sáu năm đổi mới đã đem lại những thành tựu đáng khích lệ chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng phía sau những thành tựu đó còn không ít những khó khăn nổi cộm. Do đó cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện những quan điểm, biện pháp để nền kinh tế nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ vững định hướng đó. Vì vậy em chọn đề tài: Vận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. Làm tiểu luận triết học cho mình.                                                          
                                                               Chương I
 PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ YÊU CẦU CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN
    I. PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ YÊU CẦU CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN
   1.1  Thế giới vật chất được tạo thành từ những sự vật, những hiện tượng, những quá trình khác nhau. Vậy giữa chúng có mối liên hệ qua lại với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tại biệt lập tách rời nhau? Nếu chúng tồn tại trong sự liên hệ qua lại, thì nhân tố gì quy định sự liên hệ đó?
Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật và hiện tượng tồn tại tách rời nhau, cái này bên cạnh cái kia; giữa chúng không có sự phụ thuộc, không có sự ràng buộc lẫn nhau; có chăng chỉ là những liên hệ hời hợt bên ngoài, mang tính ngẫu nhiên. Trong số những người theo quan điểm siêu hình cũng có người thừa nhận sự liên hệ và tính đa dạng của nó nhưng lại phủ nhận khả năng chuyển hoá lẫn nhau giữa chúng.
Ngược lại những người theo quan điểm biện chứng coi thế giới như một chỉnh thể thống nhất. Các sự vật, hiện tượng và quá trình cấu thành thế giới đó vừa tách biệt nhau, vừa có mối liên hệ hữu cơ với nhau.
Liên hệ theo quan điểm biện chứng là sự phụ thuộc, ràng buộc, quy định lẫn nhau và tác động qua lại với nhau.
Phép biện chứng nói chung đều thừa nhận mối liên hệ phổ biến của những sự vật, hiện tượng, quá trình cấu thành thế giới. Tuy vậy, khi nói về cơ sở của sự liên hệ phổ biến, phép biện chứng duy tâm coi cơ sở của sự liên hệ là ở cảm giác( duy tâm chủ quan) hay ở ý niệm tuyệt đối( duy tâm khách quan).Đó là những cách giải thích một cách chủ quan, thần bí, không khoa học.
Đứng trên quan điểm duy vật khoa học, phép biện chứng duy vật khẳng định rằng cơ sở của sự liên hệ là ở tính thống nhất vật chất của thế giới. Theo quan điểm này, các sự vật, các hiện tượng trên thế giới dù có đa dạng, khác nhau như thế nào chăng nữa thì chúng chỉ là những dạng tồn tại khác nhau của một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Ngay cả tư tưởng, ý thức của con người vốn là những cái phi vật chất, cũng chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc con người, nội dung của chúng cũng chỉ là kết quả phản ánh của các quá trình vật chất khách quan.
Quan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định tính phổ biến, tính khách quan của sự liên hệ mà còn chỉ ra tính đa dạng của nó. Có mối liên hệ bên trong, có mối liên hệ bên ngoài, có mối liên hệ bản chất và liên hệ không bản chất, liên hệ tất yếu và liên hệ ngẫu nhiên. Có mối liên hệ chủ yếu, có mối liên hệ thứ yếu. Có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp . Có mối liên hệ chung bao quát toàn bộ thê giói, có mối liên hệ bao quát một số lĩnh vực hoặc một lĩnh vực nào đó của thế giới. Có mối liên hệ về thời gian trong quá trình lịch sử của sự vật, hiện tượng…Tính đa dạng của sự liên hệ do tính đa dạng trong sự tồn tại, vận động và phát triển của chính sự vật và hiện tượng quy định.
Các loại liên hệ khác nhau có vai trò khác nhau đối với sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. Chẳng hạn: sự vật, hiện tượng nào cũng có mối liên hệ bên trong và mối liên hệ bên ngoài, nhưng vai trò của chúng đối với sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng là khác nhau. Mối liên hệ bên trong bao giờ cũng giữ vai trò quyết định, còn mối liên hệ bên ngoài không có ý nghĩa quyết định, vả lại nó phải thông qua mối liên hệ bên trong mà phát huy tác dụng đối với sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
Dĩ nhiên sự phân loại các mối liên hệ chỉ có ý nghĩa tương đối. Các loại liên hệ khác nhau có thể chuyển hoá lẫn nhau. Sự chuyển hoá như vậy có thể diễn ra hoặc do thay đổi phạm vi bao quát qua  xem xét, hoặc do kết quả vận động khách quan của chính sự vật, hiện tượng. Chẳng hạn cái là ngẫu nhiên khi xem xét trong mối quan hệ này nhưng lại là tất nhiên khi xem xét trong mối quan hệ khác; vả lại trong quá trình vận động, mối liên hệ ngẫu nhiên có thể chuyển hoá thành tất nhiên và ngược lại.
Như  vậy sự tác động qua lại, liên hệ của sự vật, hiện tượng trên thế giới không những là vô cùng, vô tận mà còn rất phong phú đa dạng và phức tạp. Đặc biệt trong lĩnh vực đời sống xã hội, tính phức tạp của sự liên hệ được nhận lên do sự đan xen, chồng chéo, chằng chịt của vô vàn các hoạt động có mục đích, có ý thức của con người. Chính vì vậy mà quá trình nhận thức và phân loại sát, đúng các mối liên hệ trong xã hội trở nên khó khăn hơn nhiều so với trong tự nhiên.
Nguyên lý về mối liên hệ phổ bíên là một trong những cơ sở, nền tảng của phép biện chứng duy vật. Đồng thời, nó cũng là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện một quan điểm mang tính phương pháp luận khoa học trong nhận thức và thực tiễn.
Với tư cách là một nguyên tắc phương pháp luận trong việc nhận thức các sự vật và hiện tượng, quan điểm toàn diện thể hiện ở một số yêu cầu cơ bản sau đây:
1.1.1: Phải xem xét sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ phổ biến, mối liên hệ vốn có của nó. Sự vật, hiện tượng, bản chất của sự vật, hiện tượng được hình thành, bíên đổi và bộc lộ thông qua mối liên hệ giữa chúng với các sự vật hiện tượng khác. Vì vậy để nhận thức đúng đắn sự vật, hiện tượng không chỉ xem xét bản thân nó mà còn phải xem xét mối liên hệ giữa nó với các sự vật hiện tượng khác.Khẳng định yêu cầu này, Lênin viết: “Muốn thực sự hiểu được sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các mối liên hệ và quan hệ gián tiếp của sự vật đó”.
Chẳng hạn kinh tế và chính trị tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau. Xem xét vấn đề chính trị mà không tính đến các vấn đề kinh tế, hoặc ngược lại sẽ dẫn đến những sai lầm cực đoan.
Dĩ nhiên, như nguyên lý mối liên hệ phổ biến đã chỉ ra sự vật, hiện tượng tồn tại trong vô vàn mối liên hệ, do đó trong mỗi điều kiện lịch sử nhất định con người không thể nhận thức được tất cả các mối liên hệ. Bởi vậy, tri thức đạt được về sự vật cũng chỉ là tương đối, không đầy đủ, không trọn vẹn.ý thức được điều đó chúng ta sẽ tránh được việc tuyệt đối hoá những tri thức đã có về sự vật, coi những tri thức đó là những chân lý bất biến, tuyệt đối, không thể sửa đổi, bổ xung và phát triển. Bởi vậy, trong cuộc sống đòi hỏi sự cần thiết phải xem xét tất cả mọi mặt sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc.
1.1.2: Xem xét toàn diện các mối liên hệ của sự vật phải đánh giá đúng vị trí, vai trò của chúng, tránh xem xét một cách dàn trải, bình quân. Sự vật tồn tại trong mối liên hệ phổ biến, nhưng vị trí, vai trò các mối liên hệ không ngang bằng nhau. Vì vậy, có xác định được vị trí, vai trò của các mối liên hệ mới nhận thức được bản chất của sự vật, mới thấy được khuynh hướng vận động phát triển của nó.
Chẳng hạn xã hội học trước khi triết học Mác xuất hiện mới chỉ dừng lại ở sự mô tả các mối liên hệ đa dạng, phong phú mà chưa xác định được vị trí, vai trò của chúng hoặc đánh giá sai vị trí vai trò của chúng nên chưa thể được coi là một khoa học. Trong cuộc sống thực tiễn chúng ta phải tìm nguyên nhân một hiện tượng, một vụ việc nào đó, Nếu chỉ dừng lại ở việc liệt kê một loạt các nguyên nhân mà chưa phân loại được, chưa xác định được nguyên nhân nào là cơ bản, chủ yếu, bên trong, bêm ngoài, khách quan, chủ quan… thì nhận thức còn rất hạn chế và thực tiễn sẽ gặp nhiều khó khăn.
1.1.3: Phải nhận thức sự vật trong tính chỉnh thể của nó, trong tính nhiều mặt và sự tác động qua lại quy định lẫn nhau, chi phối lẫn nhau của chúng.Sự  vật trong thực tế tồn tại với tư cách như một chỉnh thể. Nó không phải là tổng số đơn giản các mối liên hệ ( mối liên hệ giữa sự vật đó với các sự vật khác, mối liên hệ giữa các mặt của sự vật, các yếu tố cấu thành sự vật), mà là tổng số các mối quan hệ hữu cơ, có sự tác động qua lại, quy định, chi phối lẫn nhau. Có nhận thức sự vật trong tính chỉnh thể thỉ mới nhận thức được bản chất của sự vật.
Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện.
Ảnh hưởng lối tư duy của người sản xuất nhỏ, chúng ta hay mắc phải bệnh phiến diện trong nhận thức và thực tiễn: chỉ thấy mặt này, mối liên hệ này mà không thấy mặt khác, mối liên hệ khác; làm việc nọ, bỏ việc kia; nhận thức sự vật trong trạng thái cô lập, giải quyết công việc không đảm bảo tính đồng bộ. Một biểu hiện của bệnh phiến diện nữa là xem xét và giải quyết công việc một cách dàn đều, bình quân, không thấy được vị trí, vai trò khác nhau của các mối liên hệ, không xác định được trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long