Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79171093
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Vị trí , vai trò & nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Số trang: 15 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
PHẦN I
MỞ ĐẦU
Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, thời đại nào, dân tộc ta cũng luôn có một truyền thống đoàn kết bền vững, một tinh thần yêu nước sâu sắc, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm. Những điều đó đã viết lên lịch sử oai hùng của dân tộc với những chiến công hiển hách. Trải qua thời gian, lịch sử dân tộc luôn được viết thêm những trang mới huy hoàng. Các thế hệ đi sau luôn kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Trong các cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền, chiến tranh giải phóng dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống quân sự quốc phòng lên một bước mới. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lê Nin về chiến tranh, quân đội và quốc phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo vấn đề tổ chức lực lượng trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với phương châm “vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng Quân đội nhân dân”, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về hậu phương chiến lược và lực lượng đồng minh chiến lược của cách mạng. Từ những kinh nghiệm và những bài học xương máu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc hiện nay mà ta có thể khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân với lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên lâu dài,vừa khẩn trương cấp bách trong cục diện đất nước ngày nay, đó là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta.
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cơ sở. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân, được tổ chức ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội gọi là tự vệ.
Xuất phát từ quan điểm  chiến tranh nhân dân của Đảng ta là luôn luôn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xuất phát từ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng Tổ Quốc luôn đi đôi với bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Vì thế những quốc gia dân tộc khi giành được chính quyền, giành được độc lập tự do thì phải luôn chú trọng, quan tâm giải quyết mối quan hệ này. Xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ Quốc là hai vấn đề khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng, hữu cơ tác động qua lại lẫn nhau. Xây dựng Tổ Quốc là làm cho đất nước từng bước phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị xã hội, quân sự, khoa học kỹ thuật. Xây dựng Tổ Quốc là xây dựng từ cơ sở hạ tầng cho tới kiến trúc thượng tầng, xây dựng từ những điểm khởi đầu cho mãi mãi về sau, khiến cho đất nước ngày càng tiến bộ, phát triển đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu. Tuy nhiên chỉ xây dựng Tổ Quốc không thôi thì chưa đủ, cùng với xây dựng ta còn phải phối kết hợp với việc bảo vệ Tổ Quốc, có như vậy xây dựng mới có cơ sở, nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và huy động được mọi tiềm năng vốn có. Bảo vệ Tổ Quốc là để chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù nhằm chống phá ta về mọi mặt, trên cơ sở đó bảo vệ mọi thành tựu xây dựng đất nước của mọi thế hệ những người Việt Nam  . An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định là điều kiện cho đất nước phát triển về mọi mặt, do đó những quốc gia đã có độc lập chủ quyền phải chăm lo đến việc xây dựng và bảo vệ. Xây dựng để bảo vệ, bảo vệ để xây dựng, hai vấn đề đó tuy mới thoạt nghe tưởng chừng hoàn toàn khác nhau,nhưng giữa chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết, không thể tách rời, luôn tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ hữu cơ đó là điều kiện tiền đề để thúc đẩy đất nước phát triển, xây dựng Tổ Quốc giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Xuất phát từ những quan điểm, tư tưởng nhận thức của Đảng ta về việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ Quốc trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn luôn cho rằng xây dựng và bảo vệ có một mối quan hệ luôn luôn đi đôi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Bản chất âm mưu của kẻ thù không thay đổi là xoá bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, do đó xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là quy luật phổ biến của các nước đi lên chủ nghĩa xã hội, quan điểm của Đảng ta phù hợp với lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ, nó vẫn và luôn luôn là quy luật phổ biến của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ này.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long