Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79232760
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Lao động, tiền lương

   Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong Cty cổ phần mạng trực tuyến META

Số trang: 76 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

GIỚI THIỆU.. 7

CHƯƠNG I -  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYỂN META.. 8

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META.. 8

1.1 Chc năng nhim v. 8

1.2 Lĩnh vc hot đng.. 8

1.3 Cơ cu t chc. 9

II  THỰC TRẠNG TIN HỌC HÓA TẠI CÔNG TY META.. 12

2.1 Kế hoch tin hc hóa toàn phn. 12

2.2 Thc trng ng dng công ngh thông tin trong  h thng Qun lý nhân s ti Công ty META   12

III.  GIẢI PHÁP TIN HỌC HÓA – XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ  TIỀN LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN META.. 13

3.1 Bài toán Qun lý nhân s tin lương cho Công ty c phn META.. 13

3.2 Xây dng phn mm nhân s mi. 14

3.3 Tính năng ca phn mm mi. 14

3.4 Hướng phát trin ca đ tài : 15

CHƯƠNG II - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ PHÁP TRIỂN.. 16

I. PHẦN MỀM – CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM... 16

1.1 Khái nim v công ngh phn mm.. 16

1.2  Khái nim phn mm.. 17

1.3 Cu hình phn mm và các đc trưng ca phn mm.. 18

1.3.1  Khái nim Cấu hình phần mềm: 18

1.3.2  Đc trưng phn mm... 19

1.4 Kiến trúc phn mm.. 21

1.4.1 Cu trúc.. 21

1.4.2  Gii pháp kiến trúc phn mm.. 22

1.5  Vòng đi phát trin ca phn mm.. 23

II. Quy trình phát triển phần mềm... 25

2.1  Quy trình 1 – Xây dng và qun lý hp đng phn mm.. 25

2.2  Quy trình 2 – Xác đnh yêu cu. 25

2.3 Quy trình 3 – Quy trình thiết kế. 26

2.4  Quy trình 4 – Quy trình lp trình. 27

2.5 Quy trình 5– Quy trình kim tra, test li. 27

2.6 Quy trình 6 – Quy trình trin khai. 28

III. PHÂN LOẠI PHẦN MỀM... 28

3.1  Phn mm h thng: 28

3.2 Phn mm ng dng : 29

IV. NỀN TẢNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM... 29

4.1 Vai trò ca quy trình thiết kế. 29

4.2 Tiến trình thiết kế phn mm.. 30

4.3 Các phương pháp thiết kế phn mm.. 31

4.3.1 phương pháp thiết kế Top Down Design (Thiết kế t trên xung) 31

4.3.2  phương pháp thiết kế Boottom Up Design (Thiết kế t dưới lên) 32

V. PHÂN TÍCH H THNG THÔNG TIN NGUN NHÂN LC.. 32

5.1  Tng quan H thng thông tin qun lý. 32

5.1.1  Khái nim h thng thông tin qun lý. 32

5.1.2 Yêu cu đi vi h thng qun lý. 33

5.1.3 Phương pháp x lý các thông tin trong h thng.. 33

5.2  H thng thông tin v nhân s.. 34

5.2.1Khái nim.. 34

5.2.2 Chc năng qun tr ngun nhân lc.. 35

5.2.3 Các h thng thông tin nhân lc mc tác nghip.. 35

VI. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN. 36

6.1  công c mô hình hóa.. 36

6.1.1 Thông tin đu vào và đu ra.. 36

6.1.2 Biu đ phn cp chc năng.. 37

6.1.3 Biu đ lung d liu (DFD) 37

6.2 Thiết kế cơ s d liu. 39

6.2.1  Khái nim cơ s d liu. 39

6.2.2 Thc th, kiu thc th. 40

6.2.3 Liên kết, kiu liên kết 40

6.3 H qun tr cơ s d liu. 41

6.3.1 Kiến trúc mt h cơ s d liu. 41

6.3.2 Th hin - Lược đ. 42

6.3.3 Mô hình CSDL. 42

6.4  Ngôn ng lp trình. 42

6.4.1 H qun tr cơ s d liu Access 2003. 42

6.4.2  Ngôn ng visual basic.. 44

a. khái nim.. 44

b. Mi liên h gia Access và Visual Basic Access. 45

6.4.3 Đi tượng d liu ACTIVE. 46

CHƯƠNG III - XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META.. 48

I.KHẢO SÁT HỆ THỐNG HIỆN TẠI. 48

1.1 Quy trình c th: 48

1.1.1 Qun  lý nhân s: 48

1.1.2 Chm công: 50

1.1.3 Tính lương: 51

II . PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG... 53

II . PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG... 53

2.1 Sơ đ chc năng qun lý nhân s.. 53

2.2  Sơ đ lung d liu. 53

2.2.1  Sơ đ DFD mc ng cnh QLNS. 53

2.2.2  Sơ đ DFD mc 0. 54

2.2.3 Sơ đ DFD mc 1 ca chc năng cp nht và qun lý NV.. 55

2.2.4 Sơ đ DFD mc 1 ca chc năng Qun lý  Lương.. 55

2.2.4 Sơ đ DFD mc 1 ca chc năng Báo cáo thng kê.. 56

2.2.5. Sơ đ DFD mc 1 ca chc năng Tìm kiếm.. 56

2.3 Sơ đ thc th. 57

III. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.. 57

3.1 Bng phân tích d liu. 57

Bng 1 :  HOSONV ( Thông tin  v h sơ lý lch ca  nhân viên) 57

Bng 2:    CHUCVU  ( Bng chc v) 58

Bng 3: PHONGBAN (Bng  phòng ban) 58

Bng 4: CHUYENMON (Bng chuyên môn) 59

Bng 5 : NGOAINGU (Bng ngoi ng) 59

Bng 6 : TINHTHANH ( Bng Tnh Thành ) 59

Bng 7 : HEDAOTAO ( Bng h đào to ) 59

Bng 8 : QUATRINHKTKL ( Bng quá trình KT- K lut ) 59

Bng 9:      QUANHEGD  ( Bng gia đình ca nhân viên) 60

Bng 10 : TRINHDOTH ( Trình đ tin hc ca nhân viên) 60

Bng 11 : TONGIAO ( Bng Tôn giáo) 60

Bng 12: DANTOC ( Bng dân tc) 60

Bng 13 : MUCLUONG( Bng lương) 61

Bng 14 : QUATRINHCT ( Quá trình công tác ) 61

Bng 15: QUATRINHDT ( Quá trình đào to ) 61

Bng 16: BANGCC (Lưu thông tin v bng chm công) 62

Bng 17 : TINHLUONG ( lưu thông tin v Bng lương cui tháng  ) 63

3.4.1  Đăng nhp qun lý nhân s.. 65

3.4.2Cp nht danh sách nhân viên. 66

3.4.3 Cp nht ngày công và bng lương.. 67

3.4.4 Thut toán Sa d liu. 68

3.4.5 Thut toán xoá d liu. 69

3.4.5 Thut toán tìm kiếm d liu. 69

3.4.6 Thut toán in báo cáo.. 70

3.5   Thiết kế giao din. 71

3.5.1  Form chính. 71

3.5.2 Form qun tr người dùng.. 72

3.5.3 Form tìm kiếm.. 72

3.5.4 Form H sơ nhân viên. 73

3.5.6 Form Xem danh sách nhân viên. 73

3.5.7 Form Cp nht danh mc phòng Ban. 74

3.5.8 Form Cp nht Lương nhân viên. 74

3.5.9 Form Báo cáo.. 75

3.5.10.Mu Báo Cáo.. 75

KẾT LUẬN.. 76

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long