Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79257268
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Xây dựng tổ chức Đảng trong sách vững mạnh tại Cty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Số trang: 65 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.
" Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa Cộng sản. Nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên tắc tổ chức của Đảng là tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" . (1)
Thực tế đã chứng minh, trong 70 năm qua, kể từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cách mạng tháng 8/1945 lập nên Nhà nước của nhân dân và đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đưa cả nước đi lên xây dựng CNXH. Ngày nay công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, tạo được một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế được mở rộng; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó cũng thể hiện rõ sự lãnh đạo kiên định và bản lĩnh vững vàng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng. Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Đảng cũng luôn luôn xác định nhiệm vụ xây dựng củng cố Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng, là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn, là việc làm thường xuyên. Trong đó việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi vì tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng và có vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối liền giữa Đảng với nhân dân. "Trong việc xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, cùng với việc kiện toàn tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt là ở cấp Trung ương, phải rất quan tâm củng cố tôe chức cơ sở Đảng…" (2). Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xã hội một cách toàn diện, thống nhất. Từ lý luận đến thực tiến đều chứng minh rằng : Sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều bắt nguồn từ chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng chỉ trở thành hiện thực sinh động và đi vào cuộc sống khi các tổ chức cơ sở Đảng phát huy được vị trí, vai trò của mình là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở.
Hiện nay Đảng đang lãnh đạo nhân dân ta "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2020". Đây là nhiệm vụ rất vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp. Chúng ta thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh quốc tế và trong nước rất phức tạp, có cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy hiểm đan xen lẫn nhau. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù đích đang ráo riết thực hiện "Âm mưu diễn biến hoà bình" hòng xoá bảo Đảng ta, lận đổ chế độ ta, làm cho đất nước ta đi chệch hướng con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy trong giai đoạn cách mạng mới, tổ chức cơ sở đảng càng có vai trò, vị trí quan trọng hơn, đặc biệt khi Đảng ta chủ trương phát tiển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo địnhhướng XHCN. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, nhằm giải phóng sức sản xuất, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả lao động, làm cho kinh tế phát triển. Song nó cũng đòi hỏi Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đốn để đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo cuả Đảng trên mọi lĩnh vực, mà trước hết là lĩnh vực kinh tế. Vì thế Đảng ta xác định "Xây dựng kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt" trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới đó là : Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi "Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mình".
Nhìn vào Đảng ta, từ sau khi có cuộc vận động đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã có bước tiến rõ rệt. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật… đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Đảng đã tập trung trí tuệ và sức lực cho việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Bộ Chính trị Trung ương Đảng và các cấp uỷ Đảng đã hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng các chi, đảng bộ theo các nội dung "trong sạch vững mạnh" có nhiều cố gắng trong việc bồi dưỡng phát huy nhân tố mới, đặc biệt là tập trung khắc phục, chấn chỉnh các đảng bộ yếu kém.
Qua đổi mới và chỉnh đốn Đảng, kết hợp với việc thực hiện các nghị quyết khác của Đảng, các đảng bộ trong toàn Đảng đã tập trung xây dựng Đảng bộ trọng sạch vững mạnh theo 5 tiêu chuẩn (do Ban Tổ chức Trung ương quy định); Vì vậy mà các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tăng lên, số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém giảm đi rõ rệt.
Tuy nhiên, chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng không đềi, ở nhiều nơi có tình trạng tổ chức cơ sở đảng yếu kém, thậm chí có nơi rệu rã, tê liệt. Việc thực hiện nghiên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa tốt. Một số đảng viên giảm sút niềm tin, nhận thức mơ hồ về chủ nghĩa Mác-Lê Nin và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi đường lối của Đảng, có người do bất mãn cá nhân đi đến phản bội Đảng và lợi ích của nhân dân. Một bộ phận thoái hoá biến chất về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của công, quan liêu, ức hiếp nhân dân, độc đoán chuyên auyền… phát ngôn và làm việc tuỳ tiện, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Đáng chú ý là những biểu hiện tiêu cực này đang có chiều hướng phát triển, làm xói mòn bản chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, làm giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Một số cơ sở đảng chưa khắc phục được tình trạng sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, hình thức, vai trò chi bộ mờ nhạt. Viếc đánh giá tổ chức cơ sở đảng có lúc có nơi chưa chính sách (có tổ chức cơ sở Đảng được công nhận là trong sạch vững mạnh nhưng trên thực tế thì ngược lại).
Thực tiễn của những năm đổi mới vừa qua càng cho thấy, muốn toàn Đảng vững mạnh thì từng cơ sở đảng phải mạnh. Phải luôn luôn chăm lo xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng ở tất cả các loại hình cơ sở. Nâng cao chất lượng cơ sở đảng để khắc phục những yếu kém đã và đang được đặt ra trên phạm vi cả nước.
Công ty Xổ số kiến thiét Quảng Ninh là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh xổ số, trong những năm qua được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cáp uỷ Đảng, chi  bộ đã lãnh đạo CBCNVC vượt mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Nhà nước giao.Bảo toàn và phát triển được nguồn vốn thực hiện kinh doanh có hiệu quả tạo ra được nhiều việc làm, đời sống của CBCNVC được nâng lên qua các năm. Tổ chức Chi bộ Đảng công ty được cổng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Song so với yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Đảng ta khới sướng và lãnh đạo đặt ra yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vươn lên mới đáp ứng được yêu cầu mà thực tiến đặt ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức cơ sở Đảng có vị trí cực kỳ quan trọng nó là cầu nối quan trọng nhất giữa Đảng và dân là nơi thực hiện triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Xuất phát từ thực tiễn đã nêu trên việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là một nhiệm vụ cấp bách và cực kỳ cần thiết trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Là một cán bộ công tác ở 1 doanh nghiệp Nhà nước, căn cứ vào yêu cầu và sự cần thiết của việc xây dừn tổ chức Đảng vững mạnh. Sau thời gian học tập chương trình cử nhân chính trị hệ tapạ trung tại Phân viện Hà Nội Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được trang bị lý luận chủ nghĩa Mác Lê-Nin về xây dựng Đảng và từ nhận thức của bản thân tôi xin được mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Xây dựng tổ chức Đảng trong sách vững mạnh tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh" và đây cùng là đề tài luận văn tốt nghiệp của tội.
2- Lịch sử nghiên cứu đề tài :
Là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm1987 theo quyết định số 1295/QĐ-UB của UBND tỉnh quảng Ninh. Trong 15 năm qua đã có một số đề tài nghiên cứu về xây dựng chi bộ Đảng của Công ty nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu về việc "Xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh". Do vậy với yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay, tôi xin mạnh dạn đề cập nghiên cứu chuyên sâu về đề tài :
"Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh.
3- Mục đích, giới hạn của đề tài:
Mục đích của đề tài là góp phần cùng với tập thể Chi bộ Công ty làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, thực trạng chất lượng Chi bộ Đảng Công ty. ỳim ra nguyên nhân của những tồn tại yếu kém trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảngm để góp phần cùng với toàn thể CBCNVC Công ty tạo ra một khối thống nhất đủ sức đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện tại mà trước hết là phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước giao. tổ chức kinh doanh có hiệu quả đảm bảo và từng bước nâng cao mức thu nhập cho CNVC và người lao động
Đối với cá nhân : Đây là bài học lớn về thực hiện phương châm đào tạo của Nhà trường học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiến. Vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn ở cơ sở Đảng hiện nay và cũng qua việc thực hiện đề tài nó cũng phần nào củng cố cho bản thân tôi nắm chắc và sâu hơn về công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở.
Nhiệm vụ của đề tài là đánh giá vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp. Đồng thời thấy rõ được tính cấp bách của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nói chung và việc xây dựng tổ chức đảng trong sách vững mạnh ở doanh nghiệp nói riêng.
Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng chất lượng chi bộ Đảng Công ty đã đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng tại cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Về giới hạn của đề tài : Do điều kiện về thời gian thực hiện và khả năng của bản thân có hạn nên trong phạm vi đề tài mà tôi chỉ xin được phép đi sâu vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh.
Để thực hiện đề tài : Ở đây tội đã vận dụng phương phấp luận chủ nghĩa mác Lê Nin lý luận về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng VIII và IX kết họp với thực tiến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở đơn vị để củng cố lý luận và qua lý luận và bằng lý luận để đề ra những định hướng việc làm cụ thể trong thực tiễn


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long