Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 17/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
31 - 72811760
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Triết học, CNXH, Đảng

   đường lối đổi mới của Đại hội toàn quốc lần thứ VI

Số trang: 26 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

PHẦN I - LỜI NÓI ĐẦU
Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên khắp cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và toàn diện.
Đứng trước tình hình đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu Đảng viên và có 32 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội.
Trong các cuộc họp, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội cho rằng: “trong mười năm qua, đã phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế”. “Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, là khuynh hướng buông lỏng trong quản lý kinh tế, xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng”. Những sai lầm và khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng”, do “sự lạc hậu về nhận thức lý luận và vận dụng các quy luật đang hoạt động trong thời kì quá độ”.
Từ thực tiễn của đất nước, nhất là từ những sai lầm khuyết điểm, Đại hội đã nêu lên 4 bài học kinh nghiệm chủ yếu:
ã    Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.
ã    Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
ã    Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới.
ã    Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Đại hội Đảng toàn quốc lần VI cũng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện cả về kinh tế, xã hội và chính trị.
Về mặt chính trị, Đại hội đã đề ra phương hướng đổi mới là xoá bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan và trình độ phát triển của nền kinh tế. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước cho phù hợp với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và cơ chế quản lý mới. Nâng cao hiệu quả  quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. Làm rõ chứ năng quản lý nhà nước và hoạt động quản lý sản xuất- kinh doanh của các đơn vị kinh tế. Đảng phải đổi mới tư duy, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ Đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức và phong cách lãnh đạo của Đảng.
Về mặt xã hội, Đảng chủ trương chăm lo đời sống của nhân dân, lợi ích kinh tế của người lao đông, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện có nề nếp khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trang tríá cả vì nhân dân và do nhân dân. Động viên và tổ chức quần chúng tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tham gia các hoạt động cải chách kinh tế. Tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.
Tuy nhiên, kinh tế là mặt được quan tâm bàn bạc nhiều nhất, và cũng là mặt có sự đổi mới quan trọng nhất, sâu sắc nhất và thành công nhất. Trong phạm vi ngắn của bài tiểu luận này, tôi muốn trình bày về đường lối kinh tế nước ta sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI.

Các Tags thường tìm kiếm: đường lối đổi mới của đại hội 6 ; đường lối đổi mới đại ; đường lối đổi mới trong đại hội lần 6 ; nội dung đường lối đổi mới đại hội vi ; đường lối của đại hội 3 ; đường lối kinh tế ; Duogn loi doi moi dai hoi 6 ; nội dung đổi mới của đại hội VI ; Nọi dung dổi mới kinh tế ; noi dung dai hoi vi ; đường lối đổi mới của đảng đại hội lần thứ 6 ; duong loi cua dai hoi dang VI ; 5 noi dung duong loi doi moi tai dai hoi 6 ; ĐẠI HỘI 6 VỀ ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ; duong loi dai hội VI ; duong loi doi moi dai hoi 9 ; đường lối đổi mới của đảng ta qua đại hội VI ; co so de Dang ra duong loi doi moi ; duong loi doi moi cua dang lan thu 6 ; duong loi doi moi cua đại hội đảng lần thứ 6 ; dai hoi duong loi doi moi cua dang ; noi dung đuong loi đoi moi đai hoi VI ; noi dung doi moi cua dai hoi VI ; duong loi doi moi ua ; Nội dung đường lối đổi mới của đại hội VI ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

294 Trang
2

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

179 Trang
3

Vai trò của Nhà nước đối với phân phối thu nhập trong KTTT định hướng XHCN ở VN

155 Trang
4

Vai trò định hướng XHCNcủa NN đối với sự phát trỉên nền kinh tế VN

237 Trang
5

Kết quả và kinh nghiệm trong quá trình đảng bộ Tỉnh đăklăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật người dân tộc thiểu số

94 Trang
6

Quá trình lãnh đạo công tác phát triển khoa học và công nghệ của đảng bộ thành phố Hải phòng từ năm 2001 đến 2005

105 Trang
7

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

109 Trang
8

Công Tác Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Của Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Những Năm Đầu Thế Kỷ Xxi

113 Trang
1

Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

33 Trang
2

Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN

37 Trang
3

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

91 Trang
4

Những biện pháp để củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

30 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long